Stâna de Vale

Stâna de Vale este o staţiune de odihnă şi tratament pentru toate anotimpurile de importanţă naţională (complex montan), situată în vestul României, în cadrul comunei Budureasa (judeţul Bihor), într-o depresiune străjuită de Munţii Vladeasa şi Pădurea Craiului (Carpaţii Occidentali), la o altitudine de 1102 m, la sud-est de municipiul Oradea.

Climatul este intramontan de depresiune, tonic-stimulativ, cu veri răcoroase (temperatură medie a lunii iulie este de 14°C şi ierni reci şi umide iar temperatură medie a lunii ianuarie este sub -6°C). Temperatură medie anuală este de circa 5°C. Se caraterizează printr-o marcată nebulozitate, precipitaţii abundente (peste 1200 mm anual) şi căderi masive de zăpada (stratul atingând 50-90 cm). Exista şi izvoare cu ape minerale feruginoase, hipotonice.

Stâna de Vale este una din cele mai pitoreşti zone montane din această parte. Amplasată la o altitudine de 1102 m oferă posibilitatea unei recreeri în deplină armonie cu natură şi aerul curat. La Stâna de Vale găsiţi renumitul "Izvorul minunilor".

Iarnă aveţi posibilitatea de a practică sporturile specifice acestui anotimp pe pârtia amenajată.